Siirry sisältöön

Käräjät

Uudistamme parhaillaan L7 ja LTR -tuotteiden kehityksen sykliä sekä toteutustapaa. Ohjelmiston kehityksessä on otettu käyttöön Käräjät-niminen prosessi, joka uudistaa ohjelmistojemme kehitystä ja tahdittaa uusien päivitysten julkaisuja. 

Vuonna 2024 L7 ja LTR -järjestelmiin tehdään yhteensä 4 isompaa päivityskokonaisuutta. Säännöllisesti julkaistavien kokonaisuuksien sisältö koostuu järjestelmien toimintoihin kehitetyistä parannuksista ja uusista ominaisuuksista. Julkaisujen taustalla pyörii jatkuvana Käräjät-niminen suunnittelu- ja työskentelymalli, jonka eri vaiheissa muotoillaan, priorisoidaan ja päätetään kuhunkin päivitysjulkaisuun sisältyvät kehitykset.

Käräjät-prosessiin sijoittamalla tavoittelemme mahdollisimman suurta arvontuottoa asiakkaillemme: haluamme luoda jokaisella kehitysjaksollamme sellaisia ominaisuuksia, jotka tuottavat L7 ja LTR:ää käyttäville jotain lisäarvoa ja vastaavat työarjen tarpeisiin.

 

Rinnakkaiset kehitys- ja suunnittelusyklit pyörittävät prosessia

Käräjät-prosessi etenee kahdeksan viikon sykleissä. Kuusi viikkoa syklistä keskitytään kehitysvaiheeseen – uusien ominaisuuksien kehittämiseen ja vanhempien toimintojen parantamiseen sekä mm. kehitysten testaukseen. Kehitysvaiheen rinnalla valmistaudutaan toisaalta myös jo seuraavaan kuuden viikon jaksoon: Visma sisäisissä tilaisuuksissa suunnitellaan, selvitetään ja muotoillaan tulevien kehitysjaksojen ideoita, jotta niistä voidaan keskustella ja päättää jakson päättävässä Käräjät-tilaisuudessa.

Kuuden viikon kehitys- ja suunnitteluaikaa seuraa ns. cooldown –vaihe, jolle on varattu prosessissa kaksi viikkoa. Cooldownin aikana viimeistellään kuluneen kuuden viikon aikana rakennettuja ja suunniteltuja kokonaisuuksia, ja työstetään mahdollisia pienempiä kehitystöitä. Kahdeksan viikon päätteeksi pidetään L7/LTR sisäinen Käräjät-tilaisuus, jossa koottu vismalaisten joukko tekee lopulliset päätökset seuraavalle kehitysjaksolle toteutukseen valittavista kehitysaihioista. 

Kokonaisuus huipentuu päivitysjulkaisuun, jolla kuluneen kehitysjakson työstöt saatetaan asiakkaidemme hyödynnettäväksi. L7/LTR -julkaisu merkitsee myös seuraavan kehityssyklin alkua. 

Käräjät

Kesäkuukaudet tuovat poikkeaman prosessiin: kevätkauden viimeistä Käräjät-tilaisuutta ja julkaisua seuraa pidempi kesälomatauko ennen seuraavia Käräjiä. Kesän jälkeen normaalitahtinen kahdeksan viikon sykli pyörähtää jälleen käyntiin.

 

Käräjillä tavataan!

Käräjillä Visma Real Estaten keskeiset asiantuntijat kokoontuvat yhteen keskustelemaan ja arvioimaan edellisen kahdeksan viikon aikana muotoiltuja kehitysideoita. Monialainen osallistujien joukko koostuu sekä asiakkaiden kanssa työskentelevistä että teknisistä asiantuntijarooleista. Tilaisuudessa päätetään, mitkä edeltävien viikkojen aikana Käräjille valmistelluista ideoista valikoituvat toteutettavaksi seuraavaan kehitysjaksoon: valtaosa kehitysideoista kumpuaa asiakkaidemme arjesta ja näkökulmista.

Asiakkaidemme tarpeet ja toiveet ovatkin koko Käräjät-prosessin perusta. Asiakastoiveita nostetaan kehitysideoihin asiakastukemme, myyntimme ja asiakasvastaaviemme kautta. Käräjien yhteisellä päätöksenteolla pyritään siihen, että L7 ja LTR:n kehitystä ohjataan kohti mahdollisimman palvelevaa ja reilua kurssia. 

Kehitysaihioiden potentiaalia tuotantoon puntaroidaan vallitsevasti niiden asiakasarvon, mutta myös kokonaisvaikutusten ja toteutuksen kiireellisyyden kautta. Kehitystoiveiden ja -ideoiden lisäksi käräjöintiä käydään myös järjestelmien sisäisistä ja ajankohtaisista aiheista, kuten ylläpidollisista ja lakisääteisistä kehityksistä, jotka luonnollisesti ovat pakollisia tai kriittisiä toteuttaa juuri tiettynä ajankohtana. 

Käräjät

Resurssien raameissa kaikkia timanttisimpiakaan kehityksiä ei voida sisällyttää rajalliseen kuuden viikon kehitysjaksoon. Käräjillä voidaan esimerkiksi todeta, että isotöisempää hyvää ideaa olisi syytä vielä vaiheistaa ja jakaa selkeisiin osiin, jotta ideoidun kokonaisuuden työstäminen voitaisiin aloittaa. Näin edistetään mallia, jossa laajempia kehityskokonaisuuksia saadaan valmiiksi useamman kehitysjakson kautta. Tällä toimintamallilla kuhunkin kehitysjaksoon saadaan mahdutettua mukaan myös pienempiä, mutta yhtä lailla tärkeitä toteutuksia. 

Vaikkei suunniteltua kehitysaihiota sisällytettäisi mukaan juuri seuraavaan kehitysjaksoon, ei idean eteen tehty suunnittelutyö silti koskaan mene hukkaan. Seuraavan syklin ulkopuolelle jääneitä aihioita voidaan nostaa jälleen tuleville käräjille, joko sellaisenaan tai edelleen muokattuna. Samalla tuetaan periaatetta jatkuvasta ja alati paranevasta kehitystyöstä.

Käräjien päätteeksi on selvillä seuraavaan kuuteen viikkoon mahtuva kehitysaihioiden nippu, joita lähdetään jälleen työstämään uuden syklin alkaessa. Kehitystyön rinnalla toistuu jälleen myös seuraavien käräjöitävien ideoiden suunnittelu ja muokkaaminen asiantuntijatiimeissä – asiakasarvo edellä.

 

Julkaisun kautta asiakkaillemme

Käräjien jälkeen toteutetaan prosessin asiakkaillemme näkyvin osa, eli edelliseltä kehitysjaksolta valmistuneiden töiden saattaminen osaksi ohjelmistoa. Julkaisun sisällöstä tiedotamme asiakkaillemme aina erikseen mm. tiedotteiden ja päivityskoosteiden kautta. 

Mikään osaksi L7 tai LTR -ohjelmistoa päätyvä kehitys ei ole – kattavan suunnittelu- ja prässäysvaiheen jälkeen – vapaamatkustajan asemassa. Vähäisiltä vaikuttavissa kehityksissäkin voi piillä voimaa esimerkiksi laajemman kokonaisuuden rakennuspalikkana tai nykyistä paremman teknologisen toteutuksen toteuttajana. 

Jaammekin siksi mielellämme tietoa julkaisuistamme sosiaalisessa mediassa, Eteisessä, verkkosivuillamme -sivulla sekä muissa sopivissa kanavissa. Toisaalta Eteisen L7 uutiset -sivulle tiedotetaan edelleen säännöllisesti esimerkiksi bugien korjauksista tai pikaisista parannuksista jo julkaistuihin osioihin. 

Uusimmista päivityksistä saakin vaivattomimmin tietoa seuraamalla Visma Real Estatea somessa ja säännöllisillä vierailuilla Eteisessä.

Vuoden 2024 ensimmäinen “käräjöity” päivityskokonaisuus julkaistiin asiakkaidemme käyttöön 24.4.2024. Lue lisää uusista päivityksistä Eteisen versiokoosteesta!

 

Hienoa, että kuljet mukana L7 ja LTR kehityksessä!